Christian S. Jørgensen

Formand

Hærulfgade 14, Hovslund St.

Tlf: 20 68 85 02

Mail: csjoe@aabenraa.dk

 

Morten Andersen

Næstformand

 

Peter Raun

PR

 

Jens Erik G. Jessen (uden for bestyrelse)

Kasserer

 

Kevin Hansen

Lars Lund

 

Indlæg, rettelser og billeder til hjemmesiden sendes til

uke@hovslund.dk

<' + '/div>

Ø. Løgum sogn

Beboerforeningen

Gymnastikforeningen

Forsamlingshuset

Spejderne